[Проект] In memory cache

  1. Здравейте,

    бих желала проекта ми да е in memory cache, подобен на Redis, който да предоставя следната функционалност: Три поддържани типа: числа, низове и речници. Атомарни функции за създаване, промяна и изтриване на обекти. Атомарни функции за работа с вградените типове например increment/decrement, upper_case, lower_case, delete map key програмата ще се достъпва през REST протокол. Като настройки, програмата ще има максимална големина и максимален брой запазени обекти.

    Поздрави!

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.