Недялко Андреев

Недялко Андреев
GitHub
na--

Теми

 • Втора задача
 • Отговори

  Инсталирайте си Go

  Как да ползваме gvm

  Втора задача

  Първа задача

  Въпрос за range и канали

  [Проект] Gimeo

  [Проект] Graphs'N'Trees

  [Проект] BMI manager

  [Проект] Music playback service

  [Проект] Изкуствена еко система

  [Проект] File Finder

  [Проект] Cinema reservation system

  [Проект] Fuel calculator

  [Проект] System Searcher

  [Проект]Environment explorer

  [Проект] Labyrinth Crawler

  [Проект] Facebook Activity Cleanse

  [Проект] Gotin

  [Проект] Библиотека за извличане на мета данни от media контейнери

  [Проект]Chat client със Tox протокола

  [Проект] Multiroids

  [Проект] Twitter clone vs Task manager

  [Проект] Even Smaller Fighter

  [Проект] File System

  [Проект] Email Client

  [Проект] service tracking

  [Проект] In memory cache

  [Проект] Dependency Injection

  Първа защита на проекти

  Лекция 12

  Поправителна сесия